KONST FÖR ALLA

Konst för Alla

 

Att tidigt hos barn väcka fantasi och kreativitet underlättar lärande och problemlösande när de kommer upp i åldrarna.

 

Detta tar vi fasta på i vår verksamhet för barn och unga. KonstFörAlla har varit ett treårigt projektstöttat av Arvsfonden som avslutades i augusti 2017. Under sommarhalvåret har vi haft barnverkstad som knyter an till utställningarna med gästande utställande konstnärer och på vintern har vi gjort besök i skolor och förskolor runtom på Gotland. Just nu skriver vi en bok om arbetet och söker medel för att fortsätta projektet som blivit enormt lyckat och en populär del av Körsbärsgårdens verksamhet.

 

Vi gör program för skapande skola och kan genom det skapa längre samarbeten med skolor som väljer att arbeta med oss.

 

 

 

 

 

Läs om projektet på Arvsfonden här

och följ vad som händer i projektet på vår blogg här