KONST FÖR ALLA

Konst för Alla

 

Att tidigt hos barn väcka fantasi och kreativitet underlättar lärande och problemlösande när de kommer upp i åldrarna.

 

Detta tar vi fasta på i det Arvsfondstöttade projektet Konst För Alla. Ett treårigt projekt som avslutas i augusti 2017. Under sommarhalvåret har vi barnverkstad som knyter an till utställningarna med gästande utställande konstnärer och på vintern gör vi besök i skolor och förskolor runtom på Gotland.

 

Vi finns numera också med i Region Gotlands utbud för skapande skola och kan genom det skapa längre samarbeten med skolor som väljer att arbeta med oss.

 

 

 

 

 

Läs om projektet på Arvsfonden här

och följ vad som händer i projektet på vår nystartade projektblogg här