Barnens Konstverkstad

Barnens konstverkstad


Barnens Konstverkstad håller till överallt i Konsthallen, i Skulpturparken och trädgården men framförallt i bottenvåningen på det lilla huset rakt fram när man kliver in på området ”gamla snickarboden”.

 

Barnens konstverkstad undersöker konsten under devisen SE & UNDERSÖKA - UPPLEVA & KÄNNA- UTRYCKA & SKAPA. Här får alla under 18 år pröva på att vara konstnärer. Konstverkstan är öppen i anslutning till vernissagerna och har i övrigt schemalagda workshops.

 

Under skolåret är det öppet vissa helger och i veckorna bjuds skolklasser in att arbeta i konstverkstaden. Ansvarig för konstverkstan är konst och teaterpedagog Nanna Nore.

 

KonstFörAlla

Att tidigt hos barn väcka fantasi och kreativitet underlättar lärande och problemlösande när de kommer upp i åldrarna.

Detta tog vi fasta på i KonstFörAlla, som var ett treårigt projekt stöttat av Arvsfonden som avslutades i augusti 2017.  Under sommarhalvåret barnverkstad som knöt an till utställningarna med gästande utställande konstnärer och på vintern besök i skolor och förskolor runtom på Gotland. Projektet blev enormt lyckat och sommarverkstäderna är nu en populär del av Körsbärsgårdens verksamhet. 

 

Läs om hur projektet presenterades på Arvsfonden här

och läs vad som hände i projektet samt fortsätter att hända i vår konstverkstad på vår blogg här

 

 

Boken Konst För Alla har kommit

Den berättar om Körsbärsgården

sedan starten och inte minst peda-

gogiken i barnens Konstverkstad.

 

Barnens Konstverkstad 2019: 

 

KURSTIDERNA ÄR ÄNNU INTE KLARA,

VI ÅTERKOMMER