FÖRLAG

Körsbärsgården förlag

 

NY BOK

Konst för Alla

Text Marita Jonsson och Nanna Nore Foto Helga Jonsson

 

Om Körsbärsgården sedan starten och inte minst pedagogiken i barnens Konstverkstad.

272 sidor, ca 300 bilder.

 

 

Tidigare utgivning

 

Björn Erling Evensen

Text Marita Jonsson Foto Marita Jonsson, Helga Jonsson

 

Björn Erling Evensen (född 1924 i Stockholm) har ett långt verksamt liv som skulptör och målande konstnär bakom sig. Hans första utställningar var på tidigt 60-tal i London, sedan följde tjugotalet utställningar i New York och uppdrag och utställningar i Sverige, bland annat projekt i experimentell form tillsammans med musikern Sven-Erik Bäck, poeten Östen Sjöstrand och dansarna Donya Feuer och Ivo Cramer, där hans stålskulpturer musiksattes. Otaliga verk av hans hand finns i banker, bibliotek, fabriker, flygplatser och på offentliga platser, bland dem Drottningen¬ och hennes skepp (Stureplan) i Stockholm, den sju meter höga stålskulpturen Spirit på Roosefelt Fields i New York och ljudande portskulpturer, Gateways, i Oslo och i Perth, Australien. Han bor idag på Gotland.

Evensens konstnärskap ska ses i ett internationellt sammanhang, i samröret med konstnärerna kring Brook Street Gallery (Hans Arp, Giacometti och Henry Moore), de tyska efterkrigskonstnärerna i Zero-gruppen och italienarna i Arte Povera (med Piero Manzoni, Alberto Burri, och Lucio Fontana). Intressant är att se att Evensen befann sig på plats när dessa grupper startade, han ställde ut med skulptörerna och han influerades av deras uttryck och materialval, men valde en helt egen väg.

 

 

Körsbärsgården

möten mellan konst och natur

Text Marita Jonsson Foto Marita Jonsson, Helga Jonsson

 

På Gotlands sydspets, med havet synligt åt tre håll och granne med Hoburgsgubben ligger den legendariska Körsbärsgården skapad av Signe Enström på fyrtiotalet. Här har Marita och Jon Jonsson låtit uppföra ett konstcentrum i samklang med naturen.

I ord och bild skildras denna speciella plats: den gamla visningsträdgården och den nyuppförda konsthallen med skulpturpark för nutida konst liksom Livias Hus, där konstyttringar från förhistorisk tid till nutid fått en fristad och ges utrymme att samspela på ett annorlunda sätt. Hos Livia visar handen och fantasin, oberoende avtidsepoker, vägen in i okända rum.

Till Hoburgen vallfärdar man för att njuta av vida utblickar

över hav, åkrar, alvars- och betesmarker. Med körsbärsgårdens inriktning uppstår möten mellan det konstnärliga skapandet och den orörda naturen, en odling av uttryck och landskap.