TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet

Parkering finns för ca 100 bilar

Handikapparkering intill entrén

 

Betongramper finns från anläggningens entré till

servering och utställningsbyggnader

 

Handikapptoalett finns

 

Kontaktperson Marita Jonsson 0706 21 22 20