Utställningar

Utställningar 2019

 

18 april - 27 juni  

Channa Bankier  Klippor

 

18 april – 26 juni

Christoffer Totte Engvall  I would love to love to be here

 

18 april – 27 juni

Mattias Käll  Förpackad - ett undersökande projekt om plast

 

18 april - 29 september

Kuriosakabinett


1 juni – 29 sept

Björn Erling Evensen  Klarheten är det största mysteriet 

 

29 juni – 29 sept

Sadaharu Horio   Atarimae-no-koto / Det självklara

 

29 juni – 29 sept

Akiko Horio   Skulptur

 

29 juni – 29 sept

Barbro Lomakka  Mirage

 

29 juni – 21 juli

Pi Eriksson  Abstrakta infall - målningar, teckningar och små glasskulpturer

 

24 juli - 29 sept

Elin Odentia och Malin Petersson utvalda från Konsthögskolan

 

 

Hela säsongen ruminstallationer:

 

Tage Andersen  Barockt

  

Siri Carlén  Gläntan - ett rum för fantasi

  

Björn Erling Evensen  Konstnärens ateljé

  

Sadaharu Horio  Square Lights

  

Eva Lange  Vindarnas tempel

  

Lars Olof Loeld  Rum för samlad solnedgång