UTSTÄLLNINGAR

Utställningar 2017

 

14 april -21 maj

Evert Lindfors Summa summarum

Barbro Blomqvist-Lindfors Bilder

 

14 april – 24 sept

Eva Jacobson I ateljén

 

14 april – 24 sept

Björn Erling Evensen Nya verk

 

29 april – 24 sept

Kerro Holmberg Head in Hands

 

3 juni – 30 juli

Martin Ålund Målningar

 

20 juni – 3 sept

MYCKET - Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson

Luftslott

 

27 juni – 23 juli

Emma Brålander Utvald elev från Konstfacks slututställning

 

25 juli – 24 sept

Susan Whitlow Utvald från Konsthögskolans Masterutställning

 

1 aug – 24 sept

Idun Baltzersen

 

Hela säsongen i personliga konstrum

Tage Andersen, Siri Carlén, Björn Erling Evensen, Sadaharu Horio,

Eva Lange, Lars olof Loeld