Förlag

Körsbärsgården förlag

 

 

Konst för ALLA på Körsbärsgården

 

Boken KONST FÖR ALLA handlar om hur verksamheten startade runt Signe Enströms legendariska trädgård och värdshus i Sundre och hur verksamheten byggts ut med konsthall och skulpturpark, som dag rymmer både välkända internationella och svenska konstnärer. En viktig del är den verksamhet som riktar sig till barn och unga och som under tre år finansierats genom Arvsfonden, Konst för Alla.

 

Författare är Marita Jonsson och Nanna Nore, fotograf till det rikliga bildmaterialet är i huvudsak Helga Jonsson

 

Bokens baksidestext:

En större konsthall har glidit upp mot Storsudrets havshorisont. Utan att vi egentligen förstått hur det gått till. Och nu ligger skeppet för ankar där… En vit skapelse som utan att förhäva sig lyckas flyta på heden, foga in sig i gotländsk byggnadstradition och mäta sig med världen utanför.

(ur ett Solvarv på Storsudret, 2015, av Ingela Lind)

 

Epitetet Gotlands Louisiana, följer Körsbärsgården. Längst ned på Gotlands sydspets, med havet synligt åt tre håll och granne med Hoburgen har Marita och Jon Jonsson byggt ett centrum för samtidskonst i det öppna landskapet inneslutet i Signe Enströms legendariska trädgård. Här möter besökaren naturen och lugnet, växelspelet mellan nu och då. Årligen visas ett tiotal utställningar. Litteratur, teater, dans- och musikaftnar avlöser varandra.

  Körsbärsgården vill få alla att se och känna konsten. Barn och vuxna. Med och utan funktionshinder. Alla ska ha chansen till upplevelser och att själva få skapa. I tre år har det funnits en konstverkstad med kurser för barn och unga finansierad av Arvsfonden. Om vintern finns verksamheten i öns skolor.

  Boken ger inblick i Konsthallens och Skulpturparkens verksamhet, låter läsaren få del av Barnens konstverkstad och ger också exempel på pedagogiken på Körsbärsgården.

 

Körsbärsgårdens förlag

Copyright Marita Jonsson, Nanna Nore och Helga Jonsson

Grafisk form Agnes Dunder

Tryck Elanders, Mölnlycke 2017, ISBN 978-91-979681-2-6

272 sido, 300 bilder

 

 

 

Björn Erling Evensen

Text Marita Jonsson  Foto Marita Jonsson, Helga Jonsson

 

Björn Erling Evensen (född 1924 i Stockholm) har ett långt verksamt liv som skulptör och målande konstnär bakom sig. Hans första utställningar var på tidigt 60-tal i London, sedan följde tjugotalet utställningar i New York och uppdrag och utställningar i Sverige, bland annat projekt i experimentell form tillsammans med musikern Sven-Erik Bäck, poeten Östen Sjöstrand och dansarna Donya Feuer och Ivo Cramer, där hans stålskulpturer musiksattes. Otaliga verk av hans hand finns i banker, bibliotek, fabriker, flygplatser och på offentliga platser, bland dem Drottningen¬ och hennes skepp (Stureplan) i Stockholm, den sju meter höga stålskulpturen Spirit på Roosefelt Fields i New York och ljudande portskulpturer, Gateways, i Oslo och i Perth, Australien. Han bor idag på Gotland.

Evensens konstnärskap ska ses i ett internationellt sammanhang, i samröret med konstnärerna kring Brook Street Gallery (Hans Arp, Giacometti och Henry Moore), de tyska efterkrigskonstnärerna i Zero-gruppen och italienarna i Arte Povera (med Piero Manzoni, Alberto Burri, och Lucio Fontana). Intressant är att se att Evensen befann sig på plats när dessa grupper startade, han ställde ut med skulptörerna och han influerades av deras uttryck och materialval, men valde en helt egen väg.

 

 

Körsbärsgården

möten mellan konst och natur

Text Marita Jonsson  Foto Marita Jonsson, Helga Jonsson

 

På Gotlands sydspets, med havet synligt åt tre håll och granne med Hoburgsgubben ligger den legendariska Körsbärsgården skapad av Signe Enström på fyrtiotalet. Här har Marita och Jon Jonsson låtit uppföra ett konstcentrum i samklang med naturen.

I ord och bild skildras denna speciella plats: den gamla visningsträdgården och den nyuppförda konsthallen med skulpturpark för nutida konst liksom Livias Hus, där konstyttringar från förhistorisk tid till nutid fått en fristad och ges utrymme att samspela på ett annorlunda sätt. Hos Livia visar handen och fantasin, oberoende avtidsepoker, vägen in i okända rum.

Till Hoburgen vallfärdar man för att njuta av vida utblickar

över hav, åkrar, alvars- och betesmarker. Med körsbärsgårdens inriktning uppstår möten mellan det konstnärliga skapandet och den orörda naturen, en odling av uttryck och landskap.