Hållbarhet

Kretslopp

- Fekalier och urin samlas i Mulltoa, komposteras sedan med matavfall från restaurangen i slutna komposter, och efterkomposteras sedan med trädgårdsavfall (grenar/kvistar hackas i kompostkvarn) i öppna komposter för att sedan användas som jordförbättring (flerårig cykel).

- Ekologiskt växelbruk, odlingar i köksträdgård, frukt och bär till Bistro/kafé.

- Omgivande marker naturbete och naturreservat.

Sol

NULÄGE

 45 000 kWh per år från solpaneler, driver gården, restaurangköket och matar gratis laddstolpe för elbilar

PLANERING

- Batteri 16-20 kWh för att kunna nyttja solpanelerna vid de frekventa strömavbrotten (utan batteri stängs de av) samt klara driften kvällar och nätter på sommarhalvåret.

- Utredning om större och långvarigare lagring.

- Succesiv övergång till eldriven maskinpark.

Vind

PLANERING - Vertikal vindsnurra som komplettering till solkraft under det mörka och blåsiga vinterhalvåret

 

Vatten

NULÄGE

- 80 kbm/år besparing med Mulltoa, ingen spolning och strypt flöde vid handfat.

- Vattensnåla maskiner i restaurangköket.

- Uppsamling av regnvatten i behållare vid alla stuprör för trädgårdsbevattning.

PLANERING

- 350 kbm/år uppsamling i behållare vid planerad byggnad (Black Box) dit även regnvatten från fyra angränsande byggnader kan ledas.

- Utredning om vattenrening för användning till mer än trädgård.