Konsthall Skulpturpark

Konsthall och Skulpturpark

 

Körsbärsgårdens konstlokaler omfattar 600 kvadratmeter och här visas ett tiotal utställningar om året av samtida svensk och internationell konst. Programmet är allsidigt och vill visa samspelet mellan olika konstarter, måleri, skulptur, video, konsthantverk, fotografi.

 

I samband med vissa utställningar arbetar konstnären på plats. De deltar även i Barnens Konstverkstad tillsammans med en konstpedagog. Några tisdagskvällar om sommaren ägnas konstnären och då berättar han/hon om sina verk.

 

Två mindre rum rymmer permanenta utställningar och kallas I konstnärens ateljé. Den ena redovisar ett utsnitt av Björn Erling Evensens autentiska ateljé, den andra är Lars Olof Loelds Tankar kring konsten. Ett tredje rum ägnas den japanske Gutaimålaren Sadaharu Horio där han målat direkt på väggar och fönster. Siri Carlén har format ettäsrskilt verk för barn i konsthallsflygeln. Ett av rummen i flygeln har draglådor som visar aktuella och tidigare utställda konstnärers verk.

 

Skulpturparken omger Konsthallen i öst och väst och var ursprungligen en del av jordbruksmarken på gården. Ett långt Skulpturgalleri med verk av ett tiotal konstnärer avgränsar mot åkermarken. Ett glashus är tillägnat blomsterkonstnären Tage Andersen. En Konstkub har uppförts för Eva Langes verk, en donation till Körsbärsgården.

 

Parken rymmer idag tjugotalet skulpturer och är under uppbyggnad. Här  är skulpturer av Björn Erling Evensen, Simon Häggblom, Michele Iodici, Gustav och Ulla Kraitz, Karin Lind, Sivert Lindblom, Stina Lindholm, Lars Olof Loeld, SIMKA, Dan Wolgers med flera. Körsbärsgårdens vänförening är ägare till vissa verk, stöttar verksamheten och bidrar ekonomiskt till inköp.