Livias Hus

Livias Hus

 

I Livias Hus har konstyttringar från förhistorisk tid till nutid fått en fristad och här ges verken utrymme att samspela på ett annorlunda sätt. Hos Livia visar handen och fantasin, oberoende av tidsepoker, vägen in i okända rum. Skönheten i det ofullständiga, obeständiga, det som påverkas och omformas av tiden ges plats.

 

Föremålen kan vara förhistoriska urformer, medeltida skulpturer eller keramik som deformerats av ugnens eld. Ursprungsformer med patina, historiska avtryck.

 

Hos Livia är stillhet, tankar om livets obeständighet infinner sig. Trots det vackra i en Mingskål finns ett budskap som är starkare: det är det enkla och oförutsägbara som tränger in på djupet och lämnar avtryck.

 

Rummet förändras över säsongen. Mycket är till salu, föremål byter plats och nya spänningsfält uppstår.