Stiftelse

Stiftelse

 

Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik bildades den 4 februari 2019

och registrerades vid länsstyrelsen i Stockholm den 25 mars.


Stiftelsen har sitt säte på Gotland och ändamålet är att utan vinstsyfte främja konstupplevelser, konst som pedagogisk form och miljö- och kretsloppstänkande och andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål och därmed att väcka fantasi och kreativitet främst hos barn och unga.


Ordförande i den nybildade stiftelsen är Cecilia Schelin Seidegård (tidigare landshövding på Gotland), övriga ledamöter är Allan Larsson, (tidigare finansminister) Lennart Lindgren, (tidigare generalsekreterare för Rädda Barnen) Karin Lind (konstnär) och Ingalill Karlsson (tidigare marknadstrateg IKEA).